Privacitat Reclamacions i Consultes

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/769 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us comuniquem la Política de protecció de dades personals pel que fa al tractament de les dades personals facilitades pels usuaris dels portals de les empreses del Grup Adam Foods per mitjà dels formularis de “Contacte” dels nostres llocs web, per telèfon o per correu postal.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El Grup Adam Foods es compromet a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

El Grup Adam Foods garanteix que tractarà de manera confidencial les dades personals que facilitin els usuaris d’aquest portal i que ha adoptat les mesures de seguretat adequades, tant físiques com tècniques i organitzatives, per a la protecció de les seves dades personals.

En qualsevol cas, és responsabilitat vostra garantir i respondre de l’exactitud, vigència i veracitat de les dades personals proporcionades i us comprometeu a mantenir-les degudament actualitzades.

 1. CORRESPONSABILITAT EN EL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES PERSONALS

Als efectes del que disposa l’article 26 del RGPD, quan dues o més empreses del grup determinin conjuntament els objectius i els mitjans del tractament seran considerades corresponsables del tractament.

Per tal de complir amb el principi de transparència i amb les obligacions que tenen els responsables del tractament, sobretot pel que fa als drets de les persones interessades, informem els usuaris de les implicacions principals de la corresponsabilitat, que són les següents:

 • Els corresponsables han subscrit un acord de corresponsabilitat que estableix la col·laboració entre les Empreses del Grup Adam Foods en les activitats que comporten el tractament de dades personals per tal de complir la finalitat definida a l’apartat 2 d’aquesta Política de privacitat.
 • Les operacions i activitats relatives al tractament de les dades personals tindran les mateixes finalitats, base jurídica o de legitimació per al tractament i destinataris per a cadascuna de les empreses corresponsables.
 • Totes les empreses corresponsables atorgaran els mateixos drets en matèria de privadesa i protecció de dades a totes les persones interessades.
 • S’ha establit un punt de contacte centralitzat perquè les persones interessades puguin exercir els seus drets, per a notificar violacions de seguretat de les dades i per al compliment d’aquesta Política.
 • En cas que es vulgui modificar el règim de corresponsabilitat o qualsevol activitat o operació relativa al tractament de les dades personals, caldrà arribar a un acord entre les Empreses del Grup Adam Foods i es comunicarà als usuaris en la mesura que això pugui afectar el tractament de les seves dades personals.

 

 1. CORRESPONSABLES DEL TRACTAMENT

Als efectes d’aquesta Política de protecció de dades, els responsables del tractament de les dades personals són totes les persones jurídiques enumerades a l’ANNEX I: Empreses del Grup Adam Foods, les quals actuen com a corresponsables quant al tractament en la Gestió de consultes i reclamacions.

Podeu fer servir l’adreça següent per posar-vos en contacte amb nosaltres:

info@adamfoods.es, indicant a l’assumpte “Reclamacions i consultes”.

 1. FINALITAT I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES PERSONALS

El Grup Adam Foods tracta les dades identificatives (nom, DNI, edat, adreça, telèfon, adreça de correu electrònic) i les dades de característiques personals (edat) facilitades pels usuaris al formulari de “Contacte”, per telèfon o per correu postal, amb la finalitat de gestionar i respondre les consultes i les reclamacions que rep dels usuaris.

La base jurídica o la legitimació per al tractament de les vostres dades personals és el consentiment explícit que us demanem.

Les vostres dades personals no es cediran a cap entitat tret que sigui un requisit necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable als responsables del tractament. Tampoc està previst realitzar transferències internacionals de dades personals.

 1. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les vostres dades es conservaran mentre siguin necessàries per assolir la finalitat indicada i, si escau, mentre no retireu el vostre consentiment, o fins que exerciu el vostre dret d’oposició o supressió. Quan es produeixi alguns d’aquests supòsits, el Grup Adam Foods conservarà les dades degudament bloquejades durant el temps necessari per poder complir les obligacions legals o reglamentàries, durant els terminis de prescripció aplicables a la legislació que, quan pertoqui, s’apliquin.

Un cop hagi passat el termini de conservació respectiu, el Grup Adam Foods eliminarà les dades tret que calgui conservar-les per a altres finalitats que hagin de subsistir.

 1. EXERCICI DELS DRETS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

La normativa de protecció de dades us confereix una sèrie de drets en relació amb el tractament de les dades personals que es poden resumir en els següents:

 • Retirada del consentiment: podreu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment, però això no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la retirada.
 • Accés a les dades: dret a saber si estem tractant les vostres dades personals, dret a accedir-hi i a sol·licitar informació sobre com i per què les tractem i, si escau, sol·licitar-ne una còpia.
 • Sol·licitud de la rectificació o la supressió de les dades: dret a rectificar les dades personals que tractem i que considereu inexactes o, fins i tot, dret a sol·licitar la supressió d’aquestes dades quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.
 • Sol·licitud de la limitació del tractament de les dades: dret a sol·licitar que limitem el tractament de les vostres dades personals. En aquest cas, us informem que conservarem les dades bloquejades i que únicament les farem servir per a l’exercici o la defensa de reclamacions, per a les finalitats per a les quals ens hàgiu donat el vostre consentiment o per atendre responsabilitats legals i contractuals.
 • Portabilitat: podreu obtenir una còpia en format electrònic de les dades que s’estiguin tractant, així com sol·licitar que les dades es transmetin a una altra entitat.
 • Oposició al tractament de les dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, tindreu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar-les llevat que siguin necessàries per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podeu exercir els vostres drets dirigint la sol·licitud oportuna a la següent adreça de correu electrònic: info@adamfoods.es, o per correu postal a Grup ADAM FOODS, Travessera de Gràcia, núm. 342, 08025 Barcelona, indicant al sobre la referència: REF.: DADES PERSONALS ATENCIÓ AL CONSUMIDOR. Haureu de facilitar la informació necessària perquè puguem atendre la vostra sol·licitud, principalment el dret que voleu exercir. En cas de no poder-vos identificar, us demanarem informació addicional per tal de fer-ho.

Si creieu que hi ha cap incidència en relació amb la manera en la qual el Grup Adam Foods tracta les vostres dades, podeu presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva pàgina web: www.agpd.es.

 1. CANVIS EN LA POLÍTICA

Podem modificar aquesta Política de privacitat i protecció de dades personals en qualsevol moment. Qualsevol canvi que fem a aquesta política es publicarà al lloc web.

Data d’entrada en vigor: 17/07/2023

 

ANNEX 1

EMPRESES DEL GRUP ADAM FOODS

LP FOODIES, S.A.U., amb NIF A-08009359 i domicili a 08560 Manlleu (Barcelona), Ctra. BV-4608, Manlleu-La Gleva, km.2,1.

GALLETAS ARTIACH, S.A.U., amb NIF A-64929250 i domicili a 48410 Orozko (Bizkaia), Barrio Bengoetxea núm. 20

ADAM FOODS, S.L.U., amb NIF B-66372202 i domicili a 08025 Barcelona, Travessera de Gràcia núm. 342.

CUÉTARA, S.L.U., amb NIF B-87127676 i domicili a 28590 Villarejo de Salvanés (Madrid), Avda. Hermanos Gómez Cuétara núm. 1.

CUÉTARA 1951, S.L.U., amb NIF B-39806864 i domicili a 39200 Reinosa (Cantabria), Avda. de Castilla núm. 60.

GRANJA SAN FRANCISCO, S.L.U., amb NIF B-55216758 i domicili a 17421 Riudarenes (Girona), C. Llevant, núm. 1, Pol. Ind. Can Pruna.

TRIGORICO, S.L.U., amb NIF B-87438750 i domicili a 39200 Reinosa (Cantabria), Avda. de Castilla núm. 60.