Avís legal

1. INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ

Per complir el que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, tot seguit s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web.

ADAM FOODS, SLU, amb el NIF B-66372202, amb domicili a la Travessera de Gràcia, núm. 342, 08025, Barcelona, està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 44518, foli 161, full B-458499. (D’ara endavant designada com a ADAM FOODS.)

Els noms de domini adamfoods.com, adamfoods.es, adamfoods.cat, adamfoods.eu, adamfoods.info, adamfoods.org i adamfoods.net són titularitat d’ADAM FOODS, SLU.

Hem establert algunes normes per assegurar-nos que resulta informatiu i útil per a tothom qui el visiti. Com que podem canviar-les o modificar-les de tant en tant, us recomanem que visiteu aquesta pàgina del nostre web tantes vegades com hi entreu a fi de saber les normes que estiguin en vigor en cada moment. Entrant en aquest web accepteu actuar d’acord amb les normes publicades al portal en el moment d’accés.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’ús d’aquest web pressuposa el coneixement que conté informacions, comunicacions, fotografies, vídeos, gràfics, música, sons, imatges, programari i altres materials i serveis (d’ara endavant el contingut), i que aquest contingut així com el seu disseny i codis font són propietat intel·lectual d’ADAM FOODS o que ha estat objecte de llicència o cessió per subministradors de contingut independents. L’usuari d’aquest web accepta i sap que ADAM FOODS permet l’accés a aquest contingut, el qual, però, està protegit per les lleis de propietat intel·lectual i industrial (d’ara endavant els drets), i que aquests drets són vàlids i estan protegits en tots els mitjans que hi ha actualment o que es desenvolupin en el futur. L’usuari accepta que l’ús del contingut està sotmès i es regeix per aquestes normes i, a més, pels drets i per les lleis de la propietat privada aplicables.

En conseqüència, tot el contingut del web d’ADAM FOODS està protegit pels drets i ADAM FOODS n’és propietària o, si escau, llicenciatària. Per aquest motiu l’usuari no pot modificar, alterar, copiar, reproduir, publicar ni transmetre cap dels continguts parcialment ni íntegrament, ni pot participar en la transferència o venda, reproducció, creació de treballs que en derivin, distribució, mostra, exposició ni, de cap manera, explotació d’aquests continguts.

La compilació (entesa com la recopilació, disseny, ordenació i muntatge) de tot el contingut del web és propietat d’ADAM FOODS i està igualment protegit per lleis nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Queda prohibit crear cap enllaç amb el web d’ADAM FOODS ni un contingut de correu des de qualsevol URL fins a aquest web sense el permís exprés escrit d’ADAM FOODS, segons el cas. Poseu-vos en contacte amb el responsable del web si teniu cap dubte o suggeriment.
ADAM FOODS és una marca registrada. Tots els drets reservats.

Qualsevol altra marca, nom de producte o companyia esmentats en aquest lloc web són drets de propietat intel·lectual o industrial registrats per les seves companyies respectives. Queda prohibida la reproducció total o parcial sense l’autorització dels propietaris.

Es fa constar que, publicant continguts en les seccions habilitades per fer-ho en aquest web o en els perfils socials d’ADAM FOODS, l’usuari concedeix a ADAM FOODS una llicència sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial que, si escau, li corresponguin sobre aquests continguts. Aquesta llicència no és exclusiva i abasta la totalitat dels drets i modalitats d’explotació d’aquests continguts (incloent-hi, de manera no limitadora, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació mitjançant qualsevol modificació en la seva forma, incloent-hi l’autorització per a la creació d’obres compostes, per qualsevol mitjà i en qualsevol format o suport, tangible o intangible, amb inclusió expressa d’activitats publicitàries o promocionals, TV i Internet), per a tothom i durant tota la seva vida legal, sense dret a percebre per això cap remuneració.

3. CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL

Poseu-vos en contacte amb el responsable del web si teniu cap dubte o suggeriment per mitjà d’aquesta adreça de correu electrònic: info@adamfoods.es.info@adamfoods.es.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts del web, pel qual està obligat a:

  1. Facilitar informació fefaent i exacta en relació amb les dades sol·licitades en els formularis, i mantenir-la actualitzada mentre faci ús del web.
  2. No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  3. No difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, discriminatòria per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol tipus atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
  4. No provocar danys en els sistemes físics i lògics del web, dels proveïdors d’ADAM FOODS o de terceres persones, ni introduir ni difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic susceptible de provocar els danys prèviament indicats.
  5. No usar els continguts del web i la informació que conté per trametre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per recollir ni desar dades personals de tercers.
    No intentar accedir als comptes de correu electrònic ni usar-los per modificar-ne o manipular-ne els missatges.

ADAM FOODS no té cap control sobre el qui o els qui entrin al seu web i el lloc on siguin emplaçats. Tot i que ADAM FOODS n’és conscient, això no vol dir que se sotmeti a les jurisdiccions de països estrangers. Per tant, en cas de conflicte o reclamació en relació amb aquest web, els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya) són els únics competents.

ADAM FOODS pot efectuar totes les modificacions tècniques necessàries per millorar la qualitat, rendiment, eficàcia del sistema i connexió a les xarxes telemàtiques o Internet.

ADAM FOODS es reserva el dret de modificar la informació continguda en el web sense avís previ.

ADAM FOODS està especialment eximida de responsabilitat per deficiències de servei imputables al centre servidor o xarxes de connexió, així com pels danys que qualsevol virus informàtic pugui causar.

ADAM FOODS no es fa responsable de la versemblança de la informació facilitada per tercers i inclosa de manera directa o per enllaç en aquest web.

4. XARXES SOCIALS

ADAM FOODS pot ser present en xarxes socials com Facebook o Instagram mitjançant la creació de perfils socials d’ADAM FOODS. El tractament de dades dels usuaris que es facin seguidors de perfils oficials d’ADAM FOODS es regeix:

Per les polítiques de privacitat i condicions d’ús que amb caràcter específic s’indiquin en el perfil creat per ADAM FOODS.

Per les condicions previstes en aquesta política de privacitat i condicions d’ús.

Per les polítiques de privacitat i condicions d’ús que tinguin establertes les mateixes xarxes socials. En cas de conflicte, són aplicables amb caràcter preferent les normes específiques establertes en el perfil oficial d’ADAM FOODS i, si no, per aquestes condicions.

ADAM FOODS tractarà les dades dels usuaris que es facin seguidors o fans de qualsevol dels seus perfils amb la finalitat d’administrar-los correctament, conèixer-ne les opinions o comentaris així com informar-los i fer-los partícips dels concursos, promocions o esdeveniments que la companyia faci en què participi l’usuari. Fent-se fan o seguidor del perfil, l’usuari consent el tractament de dades en l’entorn de la xarxa social d’acord amb les polítiques de privacitat que s’hi estableixen i que ADAM FOODS consulti les dades contingudes en la llista de fans o seguidors en els termes esmentats més amunt.

ADAM FOODS pot eliminar del seu perfil qualsevol informació que vagi en contra de les normes establertes en les condicions generals d’ús de la xarxa social així com en contra del que es preveu en aquesta política de privacitat i condicions d’ús. L’usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, de la manera que es descriu en l’apartat relatiu a política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal. En tot cas, l’usuari pot deixar de ser seguidor del lloc oficial de la xarxa social seguint els passos que s’indiquin en les condicions d’ús de la xarxa social i sense que ADAM FOODS hi pugui intervenir. Així mateix, es recorda que qualsevol modificació o rectificació de les dades de l’usuari de la xarxa social s’ha de dur a terme per mitjà de la configuració d’usuari i que no la pot fer ADAM FOODS. Per fer qualsevol consulta en relació amb el tractament de dades que es fa dels seguidors en les xarxes socials dels perfils oficials d’ADAM FOODS, l’usuari hi pot contactar per mitjà del correu electrònic: info@adamfoods.es.

COMUNICACIÓ DE DADES A TERCERS

Per satisfer les peticions de l’usuari o les sol·licituds d’informació, així com per complir les finalitats de la recollida de dades, pot ser necessari que ADAM FOODS comuniqui les dades personals facilitades pels usuaris a les altres societats del grup ADAM FOODS (CUÉTARA, SLU, GALLETAS ARTIACH, SAU, GRANJA SAN FRANCISCO, SLU, LP FOODIES, SLU, i TRIGORICO, SLU), les quals es poden consultar en cada moment al lloc web:www.adamfoods.es/

Les societats del grup ADAM FOODS es dediquen a fabricar i comercialitzar productes alimentaris i estan situades a Espanya.

Atès que aquest avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus termes per la llei espanyola, els jutjats i tribunals competents per conèixer totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i incompliment d’aquesta llei són els espanyols.